(Sold as Half Carton) Banpresto 82007 Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) Tomonui Plush Dangler - Rengoku Kyojuro (12), Tomioka Giyu (10), Shinobu Kocho (4), 5.9"

(Sold as Half Carton) Banpresto 82007 Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) Tomonui Plush Dangler - Rengoku Kyojuro (12), Tomioka Giyu (10), Shinobu Kocho (4), 5.9"

Regular price $572.99 Sale

IN STOCK

Sold as Half Carton of 26 Units:
12 x Rengoku Kyojuro
10 x Tomioka Giyu
4 x Shinobu Kocho

Company: Banpresto
SKU: 82007
Type: Plush